Zastosowanie przykładowych gatunków stali


1.4016 – części urządzeń niespawanych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego; spawanie nie zalecane

1.4301, 1.4307 – głęboko tłoczone części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze; spawalna

1.4306 – patrz 1.4301; części urządzeń pracujących w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną; spawalna

1.4307 – patrz 1.4301; spawalna

1.4401, 1.4404 – części o ściance grubszej niż 20 mm o wysokich wymaganiach odporności na korozję międzykrystaliczną oraz w obecności niektórych bardzo agresywnych chlorków; nie stosować w obecności kwasu azotowego; w przemyśle chemicznym (zbiorniki, rurociągi, pompy itp.); w przemyśle spożywczym (kadzie, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym (rurociągi, płuczki itp.); w przemyśle farmaceutycznym (zbiorniki, mieszadła, pompy, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe, dekoracje w architekturze wnętrz, spawalna

1.4539 – części głęboko tłoczone do urządzeń w przemyśle chemicznym (pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, mrówkowego i chlorków); pompy, mieszadła, filtry, krystalizatory, saturatory, rurociągi itp.; w hutnictwie (wanny i kosze do trawienia); w przemyśle celulozowo-papierniczym (zbiorniki, kadzie); w przemyśle atomowym; części aparatury medycznej; śruby okrętowe; spawalna

1.4541 – w przemyśle chemicznym (chłodnice, kondensatory, wieże absorpcyjne, rurociągi, zbiorniki); w przemyśle spożywczym (zbiorniki, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym, lakierniczym i farmaceutycznym (autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne); części pomp do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym; spawalna

1.4571 – urządzenia o wysokich wymaganiach odporności na korozję; w przemyśle chemicznym (rurociągi, zbiorniki, reaktory, pompy itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki, kadzie, autoklawy, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne, aparaty reakcyjne itp.); ładownie chemikaliowców w przemyśle okrętowym; spawalna

1.4021 – części urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części do pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem); przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne

1.4028 – patrz 1.4021; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne

1.4031 – narzędzia skrawające, tnące, pomiarowe, łożyska kulkowe, narzędzia chirurgiczne; niespawalna

1.4057 – części urządzeń w przemyśle chemicznym (do kwasu azotowego), maszynowym i okrętownictwie, w przemyśle papierniczym i w urządzeniach dla przemysłu spożywczego, części pomp; spawanie nie zalecane

1.4724 – mało obciążone części pracujące w temperaturach do 950°C w gazach uszlachetniających i zawierających związki siarki; szyny, kołpaki i rury pieców przemysłowych, części reaktorów, części suszarek do mas plastycznych, części komór próżniowych, podpory do podgrzewaczy pary w kotłach parowych, części zdmuchiwaczy sadzy; przed spawaniem i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750 – 800°C i studzenie w powietrzu; żaroodporna do ok. 950°C

1.4742 – patrz 1.4724; żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C

1.4749 – części niezbyt obciążone mechanicznie, np. szyny, mufle, kołpaki, ruszty i rury pieców przemysłowych, skrobaki żużla pieców pirytowych, osłony termoelementów, części do gazogeneratorów, czadnic, zdmuchiwaczy sadzy, wymienniki ciepła; naczynia do wyżarzania, części komór próżniowych, aparatury do destylacji siarki, kosze do wypalania porcelany, narzędzia i formy dla przemysłu szklarskiego, elektrody świec zapłonowych silników spalinowych; żaroodporna w powietrzu do 1100°C

1.4828 – części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach; części kotłów, przenośników, transporterów, armatura wysokoprężna, części aparatury w przemyśle chemicznym; spawalna; żaroodporna w powietrzu do ok. 1050°C

1.4841 – części silnie obciążone mechanicznie; elementy transporterów w piecach przemysłowych, części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów i hydrogenizacji; narzędzia dla przemysłu szklanego, kosze do wypalania porcelany; spawalna; żaroodporna w powietrzu do 1150°C