RELACJE INWESTORSKIE


WEZWANIE NR 5

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „EUROSTAL-METALE" S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

„Eurostal-Metale" S.A. z siedzibą w Rzeszowie 35-211, przy ul. M. Reja 9A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103550, posiadająca NIP: 813-31-96-118 oraz REGON: 691536283 (zwana dalej: „Spółką")

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą")

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. M. Reja 9A, 35-211 Rzeszów , w pokoju 1 w dni powszednie w godzinach 800 do1500

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.


 

WEZWANIE NR 4

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „EUROSTAL-METALE" S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

 „Eurostal-Metale" S.A. z siedzibą w Rzeszowie 35-211, przy ul. M. Reja 9A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103550, posiadająca NIP: 813-31-96-118 oraz REGON: 691536283 (zwana dalej: „Spółką")

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą")

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. M. Reja 9A, 35-211 Rzeszów , w pokoju 1 w dni powszednie w godzinach 800 do1500

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.


 

WEZWANIE NR 3
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „EUROSTAL-METALE" S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

 

 „Eurostal-Metale" S.A. z siedzibą w Rzeszowie 35-211, przy ul. M. Reja 9A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103550, posiadająca NIP: 813-31-96-118 oraz REGON: 691536283 (zwana dalej: „Spółką")

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą")

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. M. Reja 9A, 35-211 Rzeszów , w pokoju 1 w dni powszednie w godzinach 800 do1500

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.


 

WEZWANIE NR 2

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „EUROSTAL-METALE" S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

 

„Eurostal-Metale" S.A. z siedzibą w Rzeszowie 35-211, przy ul. M. Reja 9A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103550, posiadająca NIP: 813-31-96-118 oraz REGON: 691536283 (zwana dalej: „Spółką")

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą")

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU
.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. M. Reja 9A, 35-211 Rzeszów , w pokoju 1 w dni powszednie w godzinach 800 do1500

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.


WEZWANIE NR 1

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „EUROSTAL-METALE" S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

 

„Eurostal-Metale" S.A. z siedzibą w Rzeszowie 35-211, przy ul. M. Reja 9A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103550, posiadająca NIP: 813-31-96-118 oraz REGON: 691536283 (zwana dalej: „Spółką")

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą")

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU
.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. M. Reja 9A, 35-211 Rzeszów , w pokoju 1 w dni powszednie w godzinach 800 do 1500.

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.