Wyroby stalowe

I. Rury

  1. Rury bez szwu przewodowe, konstrukcyjne i precyzyjne
  2. Rury kotłowe i gazowe
  3. Rury ze szwem, czarne i ocynkowane

II. Blachy czarne ze stali niestopowej konstrukcyjnej

  1. Blachy czarne i kotłowe
  2. Blachy ocynkowane